Fioretti heeft 19 juni de muzikale omlijsting verzorgd tijdens de Gildemis.

Zondag 19 juni was het Gildekringdag in Alphen. De dag begon met een eucharistieviering in de Willibrorduskerk van Alphen. Fioretti koor Alphen zorgde voor de muzikale omlijsting.

Met dank aan Andy Kleiren die foto’s van de Gildemis beschikbaar stelde.